Up next


Friheten Leve - Marching Song of the Swedish SS Volunteers

29 Views
ReichTube
400
Published on 05 Jan 2023 / In Music

⁣This song was mainly sung by the Swedish volunteers of SS Nordland, which was composed by volunteers from Scandinavia, and was present at the Battle of Berlin, and later absorbed SS Charlemagne. The Swedes really could hear this march, and start to rethink about their past, present and future. THOSE were men, patriots to the core, and THEY are the ones who died so their people could live on. Don't let this beautiful people fade away in the hands of foreigners and traitors,
SWEDEN, AWAKE!
Du folk som förslavades i lögner och skam,
se frihetens dag ännu kan gry
i tätnande led marscherar ungdomen fram
till kamp över stad och land och by
Från nordlandets dunkelblåa skogar och fjäll
till soliga österskär och sund
vi ropa kring dalarna och bergen vårt hell
för denna frihets unga morgonstund
Sverige fritt är ett lösen för alla
när vårt folk bryter upp ur sina främmande band
kapitalsmidda bojor skall falla
från valkig hand
Vi se borgarnas bleka fanor slakna
och hur marxismen står i brand
då vi höja vårt rop: - Sverige vakna!
kring härjat land
Till kamp går signalen mot förtryckarnas här
som slog oss i skulder och i nöd
vi vill inte längre inför guldets begär
se folket bereda sig på död
Det brinner en eld i hundratusende bröst
för frihet, för hem och fosterjord
allt högre mot himmeln stiger ungdomens röst
vi måste leva -- kraft i våra ord
Sverige fritt är ett lösen för alla
när vårt folk bryter upp ur sina främmande band
kapitalsmidda bojor skall falla
från valkig hand
Vi se borgarnas bleka fanor slakna
och hur marxismen står i brand
då vi höja vårt rop: - Sverige vakna!
kring härjat land
Låt fanorna stiga över kämpande led
till resning i morgonljus vi gå
det finns ingen återväg, det finns ingen fred
så länge förtryckarvapen slå
Låt sångerna ljuda om de skapandes rätt
i Sverige, vårt framtidsland och tro
om arbetets härdade och friborna ätt
som under fanan tryggad måste bo
Sverige fritt är ett lösen för alla
när vårt folk bryter upp ur sina främmande band
kapitalsmidda bojor skall falla
från valkig hand
Vi se borgarnas bleka fanor slakna
och hur marxismen står i brand
då vi höja vårt rop: - Sverige vakna!
kring härjat land
PS.: Thanks to the fan Avatar of Hyperborea, he showed me the song and provided me the lyrics, which I adapted
P.P.S: The lyrics have been adapted by me and the user mentioned above, so typos may happen, and it may not be a literal translation

Show more
We need your support. Contribute today. Together we are stronger. Danke. #1488
1 Comments sort Sort By

Swesurvivor
Swesurvivor 3 months ago

Nice, thank you!

   1    0
Show more

Up next